4 TIPS TO SUCCESS AND ACHIEVE YOUR GOAL.

  1. KNOW WHERE YOU WANT TO GO
The supernatural peace on earth that god's given to us!
Kaylangan alam mo kung saan ka pupunta?

Ito yung pinakasimple at unang part na magiging success mo? pero marami sa mga tao, dito palang bagsak na.

Tanungin kita….kunwari may lugar ka na gusto mong puntahan. Kaso hindi mo alam yung eksaktong address, makakarating ka ba dun? HINDI.

 

2. LEARN HOW TO GET THERE!

contemporary gradient handrails perspective
Kapag alam mo na kung ano ang goal mo ang susunod na gagawin mo ay alamin mo yung kaylangan mong gawin para maka move forward ka sa goal mo.

Kaylangan mo bang mag bike, sumakay sa bus, jeep o mag train, etc…..

Sa Business..

Kaylangan mo bang mag aral ng bagong skills, kaylangan mo bang gumawa ng website at kaylangan mo bang bumili ng training courses.

3. TAKE MASSIVE ACTION AND GO THERE.

IMG20161228031357

Kapag alam mo na kung paano ka  pupunta sa pupuntahan mo, ang susunod na gagawin mo ay ikilos yung mga paa mo para humakbang. Lahat ng tao ay may pangarap. Kaya ito naman ang susunod na gagawin mo.

4. BECOME UNSTOPPABLE.

action asphalt automobile automotive
Not stopping and not giving up until you succeed and achieve your goal.

In addition to this, here’s the link http://myunitylink.com/letter/?unid=1527560418 for NAKAKA-SHOCK a free video to watch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.