Limang pangunahing elemento ng matagumpay na online na negosyo

Paksa upang matuto: LIHIM NA KAALAMAN AT IMPORMASYON

Una. KNOWLEDGE- Marami na sa mga estudyante rito ay nagpabago na sa kanilang buhay meron diyan nagkabahay, nagkaroon ng sarili nilang negosyo at nakahanap ng tunay na online business.

Ikalawa. SALES MARKETING FUNNEL-Ito ay proseso sa pagbenta o gamit sa online marketing

Ikatlo. FOLLOW UP SYSTEM-Paraan ng pag follow up sa mga prospect mo gamit ang system

Ikaapat. PRODUCT TO SELL-May iba’t ibang level na produkto para sa income mo.

Ikalima. PAYMENT AND FULFILMENT SYSTEM-Paraan paano makakapag bayad gamit ang system

Para sa iyong karagdagang kaalaman ,alamin dito ang higit mo pang kasabikan na matuto. paki press lang ito http://myunitylink.com/aps/?unid=1527560418

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.