Limang pangunahing elemento ng matagumpay na online na negosyo

Paksa upang matuto: LIHIM NA KAALAMAN AT IMPORMASYON Una. KNOWLEDGE- Marami na sa mga estudyante rito ay nagpabago na sa kanilang buhay meron diyan nagkabahay, nagkaroon ng sarili nilang negosyo at nakahanap ng tunay na online business. Ikalawa. SALES MARKETING FUNNEL-Ito ay proseso sa pagbenta o gamit sa online marketing Ikatlo. FOLLOW UP SYSTEM-Paraan ng … Continue reading Limang pangunahing elemento ng matagumpay na online na negosyo